Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swj adres e-mail:

  Zapisz Usu

Wyszukaj

Manipulacja i Perswazja 50 technik - audiobook

Manipulacja i Perswazja 50 technik - audiobookpowiksz zdjcie
Zobacz przykadowe lekcje
50 niemoralnych i kontrowersyjnych technik manipulacji to audiobook mp3 (ksika czytana), której bardzo brakowao na polskim rynku. Jest to pierwsze wydawnictwo skupiajce tak du ilo technik manipulacji i perswazji, koncentrujce si na samej esencji tematu

27.00 z (135 pkt)

licencja:
wersja:
do koszyka do schowka
ISBN: 978-83-61-362-22-7

50 niemoralnych i kontrowersyjnych technik manipulacji to audiobook mp3 (ksika czytana), której bardzo brakowao na polskim rynku. Jest to pierwsze wydawnictwo skupiajce tak du ilo technik manipulacji i perswazji, koncentrujce si na samej esencji tematu.tutaj nie sprzedajemy broni – sprzedajemy wiedz silniejsz od broniZ jakiej dziedziny wiedzy pochodz te techniki?

Przed rozpoczciem stacjonarnych wakacyjnych warsztatów manipulacji i perswazji podszed do mnie mody czowiek pytajc w jakim kierunku bd prowadzone. Czy bdzie to NLP, czy moe wykorzystamy elementy socjotechniki ogólnej, a jeeli bdzie to zupenie nowa koncepcja, to jak ma nazw? Przyznam, e wtedy poczuem si troch niezrcznie, poniewa wczeniej staraem si, aby nie klasyfikowano tego co przedstawiam do jakiej konkretnej dziedziny. Zapytaem wtedy tego modego czowieka czy zna pojcie kotwiczenia z NLP. Odpowiedzia, e tak i e to fantastyczna koncepcja, któr mia okazj niedawno pozna. Odparem, e równie tak uwaam tylko ja poznaem j przed tym jak powstao NLP. Jak to moliwe zapyta. Pojcie to znane jest jako warunkowanie i pochodzi z psychologii behawioralnej, która bya znana jeszcze przed NLP. Wystarczy przytoczy tutaj posta Pawowa. Jego psy bezwarunkowo linice si na dwik dzwonka yy kilkadziesit lat przed narodzinami twórców NLP. Dlatego nie chc w swoich technikach manipulacji uywa jakiego chwytliwego tytuu lub sztucznie stworzonej nazwy. Chciabym aby równie Ty potraktowa te warsztaty jako spojrzenie caociowe na badany temat. Przedstawiam w nich wszystko to, co sam sprawdziem w biznesie i w yciu codziennym, a co czsto zaskoczyo mnie skutecznoci dziaania i nie s to techniki ograniczone tylko do jednej szczególnej dziedziny wiedzy. Znajdziesz w nich wynik zarówno najnowszych koncepcji i szkole, które odbyem w ostatnich dziesiciu latach jak i starszych bardzo wartociowych publikacjach takich jak np. Erystyka Shopenhauera.Czy potrzebuje duo czasu aby przyswoi te techniki?

Oprócz technikami manipulacji zajmuje si równie efektywnym zarzdzaniem czasem, dlatego moesz by pewny e masz przed sob moliwo poznania 50 technik w optymalny i szybki sposób. Jak to moliwe?

Po pierwsze – publikacja ta jest w formacie mp3, moesz jej sucha w trakcie niadania, w samochodzie, wiczc czy robic setki innych rzeczy nie angaujcych Twojego umysu.

Drug istotn kwesti jest forma przedstawienia tematu. Otrzymujesz czyst esencj wiedzy. Nie ma tutaj zbdnych komentarzy i rozmywania tematu rzeczami mao istotnymi merytorycznie. Caa publikacja zostaa kilkukrotnie odchudzona, aby mia moliwo zapoznania si z ni w jak najkrótszym czasie.

Trzecia rzecz to szkielet publikacji. Kada technika zostaa przedstawiona w prostym przepisie: Nazwa, opis i przykady technik. Dziki temu moesz przerwa suchanie w dowolnym momencie. Pewnie bdziesz mia ochot przesucha od razu cao nagrania, jednak polecam Ci dawkowanie technik, aby mia czas na ich swobodne przyswojenie i przetestowanie.Jakie korzyci daje poznanie technik manipulacji i perswazji?

  • zostaniesz mistrzem erystyki, wygrasz kady spór bez wzgldu na prawd materialn;
  • staniesz si wietnym handlowcem, wyniki sprzeday po zastosowaniu technik w przecitnym badanym przedsibiorstwie wzrosy o 72%;
  • po zapoznaniu si z technikami sam bdziesz wyznacza cele zarówno w yciu osobistym jak i biznesie, a Twoje otocznie bdzie je realizowa;
  • poznasz techniki, dziki którym Twoje zachowanie i sowa bd miay ogromn dotd niespotykan moc;
  • kade negocjacje stan si przyjemnoci, których wynik bdzie zalea tylko od Ciebie; -
  • znajc techniki manipulacji moesz nie tylko je stosowa, ale równie broni si przed manipulacj.